<
Scroll To Top
The Star Ferry - teamontwikkeling, coaching en mediation

teamontwikkeling, coaching en mediation

 

The Star Ferry kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. The Star Ferry is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina's of pagina's die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

The Star Ferry behoudt zich het recht voor om te allen tijden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

The Star Ferry is niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.thestarferry.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Afbeeldingen
Young woman diving into swimming pool: © JackJelly – iStockphoto.com
Strand-Szene mit sand, Himmel und Meer: © Eivaisla – iStockphoto.com
Group of business people waiting: © Wavebreakmedia – iStockphoto.com
Right direction: © 36712489 – iStockphoto.com
Trace of a ship on the sea: © posteriori – iStockphoto.com
Technologies in business: © mediaphotos – iStockphoto.com
Cellphones connect the world: © PeopleImages – iStockphoto.com
Blick auf eine moderne Glas Wolkenkratzer, die den blauen Himmel: © Nikada – iStockphoto.com
Legs of woman in heels and skirt with brick background: © Anglesey – iStockphoto.com
Businessman walking with luggage: © tombaky – iStockphoto.com

Ontwerp en realisering
Marceline van der Ree, TP New Media

coaching, mentoring en mediation