<
Scroll To Top
The Star Ferry - teamontwikkeling, coaching en mediation

teamontwikkeling, coaching en mediation

"Mindset- en gedragsverandering door een combinatie van hoofd- en hart bewustzijn"

Wat wij bieden

Een combinatie van hoofd en hart bewustzijn. Nieuwe mindsets en nieuw gedrag kunnen ontstaan.

Als team werken aan vertrouwen (in elkaar en in de business), samen-werken, richting geven en richting nemen. In openheid feedback geven en ontvangen.

Leren wat nodig is om als team constant te verbeteren. Zodat resultaat en voldoening hand in hand gaan. We co-creëren met de opdrachtgever programma’s op maat die aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Vanuit het absolute vertrouwen en geloof, dat mensen zelf de antwoorden op hun persoonlijke individuele vragen bezitten, ondersteunen wij individuen bij de zoektocht naar die antwoorden, en begeleiden hen bij het maken van eigen keuzes op het gebied van werk, privé en de combinatie van de twee.

Het doel van de coaching is dat de coachee vanuit een verhoogd bewustzijn van binnenuit de koers gaat varen die goed is.
Kwesties die voor coaching in aanmerking komen zijn hele gewone zaken als uitdagingen en veranderingen op het werk, verhuizen, twijfels rondom relaties, zorgen aangaande kinderen etc.

Onze coaches zijn MMS gecertificeerd.

Werkwijze

Voor leiders en zelfstandig ondernemers die naast personal coaching ook op zoek zijn naar een ervaren sparring partner op strategisch gebied. Onze MMS gecertificeerde coaches hebben een zakelijke achtergrond en ruime ervaring in het bedrijfsleven of als ondernemer.

Intervisie is een krachtige en inspirerende methode voor professionals om van elkaar te leren. Aan de hand van thema’s worden persoonlijke vraagstukken ingebracht en de deelnemers worden aangemoedigd om open naar elkaar te luisteren, elkaar te bevragen en overtuigingen en meningen ter discussie te stellen.

Uiteindelijk doel is om dilemma’s te verhelderen en op te lossen, inzicht in eigen en andermans handelen te verkrijgen, van elkaar te leren en kennis op te doen, en handvatten te krijgen op welke manier ieder zijn/haar ambitie kan realiseren.

Mediation is een alternatieve manier van het bemiddelen van conflicten. Onder leiding van een onafhankelijke derde, de mediator, komen betrokkenen gezamenlijk tot een voor allen bevredigende oplossing voor het conflict. 
Onze mediators zijn NMI-geregistreerd, gespecialiseerd in arbeidsconflicten en problemen in de samenwerking.

coaching, mentoring en mediation